ảnh đẹp

  Bài Viết Khí Công

 

KHÍ CÔNG LÀ GÌ ?

Posted Ngay 13 Thang 02 Nam 2009

 Khí là nguồn năng lực sống của con người. Khí là vi năng lượng vật chất (microenergy) vô hình, vô tướng, vô sắc luân lưu trong khắp cơ thể theo các đường Kinh mạch vào Lục phủ ngũ tạng. Khí biểu hiện dưới cả hai dạng vật chất và tinh thần, nhưng mắt ta không nhìn thấy được (không được lầm lẫn giữa Khí và Không Khí. Không khí là khí trời, là phương tiện để ta hô hấp trong lúc luyện Khí.)

Chi tiet

GIỚI THIỆU HỒI XUÂN CÔNG

Posted Ngay 13 Thang 02 Nam 2009

 BÁO THẾ GIỚI MỚI SỐ 680

Chi tiet

NĂNG LỰC CỦA HỒI XUÂN CÔNG

Posted Ngay 13 Thang 02 Nam 2009

Từ xa xưa, người Trung Quốc đã biết rằng, có một năng lực nội tại giúp con người khỏe mạnh và tăng cường tiềm lực một cách tự nhiên, tự chữa lành bệnh tật trong cơ thể, năng lực đó là khí...

Chi tiet

CON ĐƯỜNG TÌM ĐẾN KHÍ CÔNG

Posted Ngay 12 Thang 02 Nam 2009

Buổi sáng chủ nhật hôm nay tuy đã 5 giờ sáng rồi mà TP. SG như đang còn ngái ngủ. Trên con đường đến câu lạc bộ khí công để giảng dạy, bầu trời âm u, mây giăng khắp lối, sương mờ phảng phất khắp mọi lùm cây ngọn cỏ, gió se se lạnh thổi nhè nhẹ trong mùa mưa của buổi sáng SG. Đi giữa những con đường rợp bóng cây trải dài trước mặt mà tôi cứ nhớ về những năm tháng dài học khí công của mình tại Chợ Lớn ngày nào trong quá khứ gần 20 năm về trước với bao chút vấn vương bâng khuâng xao động ….

Chi tiet

THAI TỨC PHÁP

Posted Ngay 12 Thang 02 Nam 2009

 Theo khí coâng, thôû buïng döôùi töùc laø thai töùc phaùp, thu huùt laáy naêng löôïng khí döông ngoaøi khoâng gian quanh ta (thieân khí) vaø khí aâm döôùi ñaát (ñòa khí) theo vôùi oxy vaøo phoåi vaø theo huyeát xuoáng ñan ñieàn (buïng döôùi) ñeå bieán thaønh chaân khí theo caùc kinh maïch ñeán nuoâi döôõng luïc phuû nguõ taïng...

Chi tiet

HỒI XUÂN CÔNG GIÚP TRẺ LẠI

Posted Ngay 12 Thang 02 Nam 2009

Chỉ cần bỏ ra rất ít thì giờ mỗi buổi sáng để luyện bài khí công Hồi Xuân Công, theo thời gian rất ngắn, ta sẽ gặt hái được một kết quả thú vị và không ngờ, đó là sự trẻ lại cùng với tăng tiến sức khỏe để vui với đời, hưởng trọn vẹn trăm năm tuổi xuân....hạnh phúc

Chi tiet

Trang 8 trong tổng số 8: Đầu...< Trước    6   7   8  

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG