ảnh đẹp

TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH

Posted Ngay 09 Thang 10 Nam 2010

Tập thể dục, thể thao ai cũng biết là rất tốt cho những người bình thường không có bệnh. nó làm cho người ta ăn khỏe, ngủ ngon, thở được nhiều oxy và tinh thần luôn sảng khoái. Hoạt động thể lực là nhân tố quan trọng để sống lâu. Nhưng đối với người  bị bệnh tim mạch thì sao.?

NGÖÔØI BÒ BEÄNH TIM MAÏCH NEÂN TAÄP THEÅ DUÏC GÌ

BS. Lê Văn Vĩnh, TP. HCM 

Tập thể dục, thể thao ai cũng biết là rất tốt cho những người bình thường không có bệnh. nó làm cho người ta ăn khỏe, ngủ ngon, thở được nhiều oxy và tinh thần luôn sảng khoái. Hoạt động thể lực là nhân tố quan trọng để sống lâu. Nhưng đối với người  bò beänh tim maïch thì sao?

Nhöõng ngöôøi bò beänh tim thöïc theå nhö beänh van tim, nhoài maùu cô tim, suy tim…thì theå duïc, thể thao laø moät ñieàu haïn cheá neáu khoâng noùi laø caám chôi hoaøn toaøn. Coøn nhöõng beänh lyù tim maïch coù tính caùch cô naêng nhö roái loaïn thaàn kinh tim, hoài hoäp, töùc ngöïc, khoù thôû, tim ñaäp nhanh, ngoaïi taâm thu… vaø beänh taêng huyeát aùp thì neân taäp nhöng taäp nhöõng moân gì ?

Khoa học đã chứng minh rằng người bò beänh tim maïch cô naêng v tăng huyết áp không những không phải kiêng thể dục, thể thao mà còn cần phải tập đều đặn hơn. Tác dụng của nó vào cơ tim như sau :

-          Làm tăng sức chịu đựng thiếu oxygen, tức giảm mức nhu cầu đòi hỏi về oxy của cơ tim

-          Khai thông những mạch bàng hệ đã có, nhưng kém hiệu năng hoạt động trong cơ tim

-          Thúc đẩy sự tân sinh những mạch bàng hệ mới, đi vòng vượt đoạn mạch vành bị tắc

 Những hoạt động thể lực làm cho tác động mạch mềm mại, đàn hồi, dẻo dai hơn; làm cho các tĩnh mạch đưa máu về tim nhanh chóng và đều đặn hơn, đẩy máu nhiều hơn đến các cơ quan quan trọng như não, phổi, thận, gan và các cơ bắp, daõn maïch ngoaïi bieân gaây haï huyeát aùp coù lôïi. Nên chú ý những điểm sau đây:

1. Tập vừa sức mình, vừa sức chịu đựng của hệ tim mạch. Nghĩa là khi thấy mệt, khó thở, hoặc đau ngực thì nên ngừng, không được thi đấu

2. Nhưng cũng không nên tập quá ít, quá nhẹ. Một cách rất tốt để xem tập đã “đủ liều” chưa là đem đồng hồ để đếm mạch cổ tay. Với người 40 tuổi, tập đến khi mạch lên tới 120 là vừa sức. Người 50 tuổi tập đến 110. Người 60 tuổi đến 100 và 70 đến 90 lần trong một phút. Đối với người trên 60 tuổi có thể đếm mạch trước khi tập là được, không sợ bị quá sức. Tập dưới mức đó thì ích lợi không nhiều. Không nên tập quá mức, vì có thể có hại, nhất là khi có thêm các bệnh khác. Phải tập đều đặn. Nếu ngày nào cũng tập thì tốt nhất, nếu không cũng phải tập ít nhất mỗi tuần 3 lần, mỗi lần khoảng 30-40 phút.

Bây giờ, ta thử điểm qua từng môn thể thao một để xem môn nào người coù beänh tim maïch vaø tăng huyết áp nên chơi và môn nào nên kiêng.

1. Đi bộ: Muốn đạt lợi ích thật sự cho tim mạch thì nên đi hơi nhanh, hơi rảo bước để cho tim mạch nhanh lên. Sau ñoù thong thaû ñi chaäm. Nếu thấy ra chút mồ hôi và hơi thở gấp một chút là tốt. Có thể đi bộ nhiều lần trong ngày. Mỗi ngày đi rảo bước độ 30 – 60 phuùt là đủ

3. Chạy: Là cách tập luyện rất tốt cho người tăng huyết áp cũng như cho mọi người. Mỗi buổi tập nên bắt đầu chạy chậm, sau đó nhanh dần lên vöùa phaøi chöù khoâng chaïy nhö marathon và khi thấy mệt thì chạy chậm dần lại trước khi ngừng hẳn.

Những buổi tập đầu tiên nên chạy những quãng đường ngắn, vài trăm mét hoặc người yếu thì vài chục mét cũng được, nhưng sau đó sẽ tăng dần lên đến vài kilomet. Khoâng ñöôïc chaïy ñua. Nếu chỉ điều kiện mỗi tuần chạy 3 – 4 lần cũng không sao, miễn là tổng số kilomet chẳng hạn trong tuần được nâng dần lên.

4. Bơi: Là một môn thể thao rất thích hợp với vôùi ñieàu kieän laø bôi thö thaû nheï nhaøng, khoâng bôi nhanh vaø laën vì coù nín thôû raát nguy hieåm cho tim maïch vaø huyeát aùp 

5. Bóng bàn, cầu lông: Là những môn thể thao nhẹ rất an toàn. Chôi tuøy söùc, ñöøng coá gaéng

 

6. Quần vợt (tennis), bóng chuyền, bóng rổ, voõ thuaät : Raát naëng neân traùnh vì caøng taäp naëng nhòp tim taêng cao vaø co maïch gaây taêng huyeát aùp theâm voâ cuøng nguy hieåm deã bò ñoät quò vaø nhoài maùu cô tim

 

7. Khí côngTrung Quoác, yoga Aán Ñoä : Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cũng đã nhận thấy những ưu điểm đặc sắc của các phương pháp luyện tập Á Đông như khí công, Yoga, đến hệ hô hấp và tim mạch, nên có tác dụng rất tốt đến sức khỏe toàn thân. Đặc biệt đối với bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh tim mạch nói chung, các phương pháp nầy còn có nhiều ảnh hưởng tốt đến tâm lý, gây lạc quan và tự tin cho người tập.

8. Những môn thể thao người tăng huyết áp không được tập là:

Tập tạ, vì cơ bắp căng thẳng kéo dài, máu khó lưu thông và huyết áp tăng lên

Leo núi cũng bất lợi như vậy.

Chaïy marathon

Nhöõng moân taäp coù tính caùch nhanh, maïnh, duøng nhieàu söùc vaø cô baép

 

­­                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG