ảnh đẹp

LỂ TRAO BẰNG HLV CAO CẤP KHÍ CÔNG

Posted Ngay 18 Thang 04 Nam 2009

Những hình ảnh trong buổi lễ trao bằng HLV cao cấp khí công cho : BS. Lê Văn Vĩnh, TS.BS. Phan Đương, TS.BS. Lê Hành của môn phái NỘI GIA VÕ ĐẠO VIỆT NAM tại TP. Hồ Chí Minh do Lão VS. Chưởng môn Trần Tiến chủ trì sáng thứ bảy 18/4/2009

Hình trên : từ trái sang phải : BS. Vĩnh, TS.BS. Đương, TS.BS. Hành, Lão VS. Chưởng môn Trần Tiến , Nữ VS. Ngà

Những hình ảnh dưới đây chụp chung với lão VS. Trần Tiến 98 tuổi, tháng 2/2009

 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG