ảnh đẹp

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Posted Ngay 14 Thang 02 Nam 2009

 

 

THÔNG BÁO

CHIÊU SINH CÁC LỚP KHÍ CÔNG ĐỘNG VÀ TĨNH TRUNG QUỐC SƠ, TRUNG, CAO :

ĐỘNG CÔNG : Thập nhị liên hoa, THIẾU LÂM ĐẠI KIM CANG KHÍ CÔNG, Hồi xuân công, Bát đoạn cẩm, Dịch cân kinh, Ngũ cầm hí, Thái cực Quyền, Thái dương công phu, Côn luân Đại nhạn khí công.v..v...Phương pháp vận khí, luyện tiểu và đại chu thiên....

TĨNH CÔNG : tinh hoa các công pháp tĩnh công của các môn phái nỗi tiếng ở Trung Quốc.....

Những bài khí công Trung Quốc có giá trị tuyệt đối đã được minh chứng về tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh, trường thọ qua vài ngàn năm chắt lọc...

HUẤN LUYỆN

Kỹ càng

 Dễ hiểu, dễ thực hiện

 Mau tiến bộ đối với sức khỏe

Có bài bản trường lớp lý thuyết & thực hành

Mọi lứa tuổi NAM & NỮ có bệnh lẫn không bệnh

LỚP HỌC TẬP THỂ

Địa điểm tập luyện :

Trường cấp 3 Nguyễn Hiền

3 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, Q. 11, TP. HCM

(Đến công viên đường Lãnh binh Thăng rẻ vào)

Thời gian :

Sáng chủ nhật mỗi tuần

 LỚP DẠY THEO TỪNG CÁ NHÂN

Địa điểm và thời gian : 

Tại nhà riêng hay bất cứ nơi đâu

tùy học viên lựa chọn

ĐT LIÊN HỆ

BS. VĨNH : 0913.186810

Website : khiconghoixuancong.com 

 

 

 

 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG