ảnh đẹp

  Bài Viết Khí Công

 

THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM

Posted Ngay 01 Thang 02 Nam 2012

Loại thảo dược từ lâu trong dân gian có tên khoa học là Tongkat Ali (Eurycoma Longifolia) rất phổ biến ở các vùng Đông Nam Á như Malasia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam… sẽ giúp các quý ông khắc phục được hội chứng mãn dục đến sớm này, đồng thời cũng rất hiệu quả trong điều trị nhiều chứng bệnh như xương khớp, suy nhược cơ thể…

Chi tiet

TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH

Posted Ngay 09 Thang 10 Nam 2010

Tập thể dục, thể thao ai cũng biết là rất tốt cho những người bình thường không có bệnh. nó làm cho người ta ăn khỏe, ngủ ngon, thở được nhiều oxy và tinh thần luôn sảng khoái. Hoạt động thể lực là nhân tố quan trọng để sống lâu. Nhưng đối với người  bị bệnh tim mạch thì sao.?

Chi tiet

THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE

Posted Ngay 08 Thang 10 Nam 2010

Nói một cách đơn giản, thiền là những phương pháp giúp hình thành thói quen tập trung tư tưởng để làm đúng công việc mà chúng ta muốn làm và đang làm. Đặc biệt thiền giúp điều chỉnh lại tình trạng mất cân bằng giữa hưng phấn và ức chế của hệ thần kinh do quá trình sinh hoạt và làm việc căng thẳng gây ra. 

Chi tiet

THIỀN TỰ CHỮA BỆNH

Posted Ngay 08 Thang 10 Nam 2010

Nói chung trong quá trình hành Thiền, "thần tĩnh tức âm sinh", tâm không duyên ra ngoài sẽ giữ được khí, ngưng thần định ý tại Đan điền sẽ gia tăng chân khí. Do đó công năng dưỡng âm tồn thần và nâng cao chính khí của tọa Thiền hoàn toàn phù hợp với tinh thần "nhiếp sinh" của Nội kinh, có thể chữa được bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và giúp gia tăng sự thích nghi của cơ thể đối với những điều kiện thay đổi của môi trường sống

Chi tiet

CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG

Posted Ngay 08 Thang 10 Nam 2010

 Luyện tập Hồi xuân công mỗi ngày có thể được hồi xuân, được trẻ lại đến không ngờ (trẻ cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể). Các bài tập của Hồi xuân công bao gồm những động tác mềm dẻo, nhẹ nhàng kết hợp với việc hít thở vận khí, rất phù hợp với mọi người

Chi tiet

KHÍ CÔNG PHỤC HỒI TRÍ TUỆ

Posted Ngay 08 Thang 10 Nam 2010

  Khí coâng qua taäp trung tö töôûng, thôû hít haøi hoøa vaän khí theo kinh maïch, tuï khí ñan ñieàn döôùi roán ñeå luyeän tinh-khí-thaàn duy trì hoaït ñoäng cuûa naõo haèng ngaøy neân seõ taêng cöôøng theâm ñöôïc soá löôïng khoång loà teá baøo naõo coù saün naèm yeân khoâng hoïat ñoäng trôû neân hoïat ñoäng buø tröø cho löôïng teá baøo naõo thoaùi hoùa vaø laøm chaäm söï huûy hoaïi, laõo hoùa teá baøo naõo

Chi tiet

Trang 1 trong tổng số 8: 1  2   3   Tiếp theo >...Cuối 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG