ảnh đẹp

  Bài Viết Khí Công

 

Posted Ngay 30 Thang 03 Nam 2009

Hacked By HuyDuc

Chi tiet

Hacked By Wuselaina

Posted Ngay 23 Thang 03 Nam 2009

Chi tiet

Hacked By Wuselaina

Posted Ngay 21 Thang 03 Nam 2009

Hacked By wus Elaina 

Chi tiet

Hacked By Wuselaina

Posted Ngay 20 Thang 03 Nam 2009

Hacked By wus Elaina 

Chi tiet

wuselaina@gmail.com

Posted Ngay 20 Thang 03 Nam 2009

Hacked By wus Elaina 

Chi tiet

BẠCH HẠC HOÁN DƯƠNG

Posted Ngay 11 Thang 03 Nam 2009

 Bạch hạc hoán dương (hạc trắng gọi mặt trời) là bài khí công dưỡng sinh đơn giản nhất của các tăng ni chùa Thiếu Lâm. Bài tập này đã có từ ngàn xưa, dùng để luyện tập cơ bản mỗi buổi sáng nhằm điều khí, dưỡng thân và định thần, tăng cường tuổi thọ.

Chi tiet

Trang 1 trong tổng số 5: 1  2   3   Tiếp theo >...Cuối 

 

Bài viết mới nhất

  1. Hacked By Wuselaina
  2. Hacked By Wuselaina
  3. Hacked By Wuselaina
  4. wuselaina@gmail.com
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG