ảnh đẹp

  Bài Viết Khí Công

 

VẬN ĐỘNG THẾ NÀO ĐỂ GIẢM MỠ MÁU

Posted Ngay 30 Thang 11 Nam 2009

Thường thường người ta đều tưởng rằng vận động thể thao thể dục với cường độ mạnh như chạy marathon, tennis, vũ cầu kéo dài, bơi đua, tập tạ, đánh võ, chạy xe đạp nhanh.v.v..cho đến khi thở mệt hỗn hển, mồ hôi ra như tắm tức là có tác dụng giảm mỡ trong máu (cholesterol, triglycerid). Rồi khi đi thử máu thấy mỡ vẫn còn cao như cũ hoặc siêu âm thấy gan vẫn còn bị nhiễm mỡ, không bớt gì hết. Tại sao ?

Chi tiet

SÁCH ĐẠI NHẠN KHÍ CÔNG

Posted Ngay 22 Thang 05 Nam 2009

Đại sư Dương Mai Quân là một cây đại thụ lão làng khí công của môn phái Côn luân, Trung Quốc. Bà là truyền nhân đời thứ 27 của môn phái đạo gia Côn Luân có từ đời Hán (265 trước Tây lịch). Bà qua đời năm 2002, hưởng thọ 107 tuổi

Chi tiet

GÍA TRỊ CỦA KHÍ CÔNG

Posted Ngay 02 Thang 05 Nam 2009

Trước phong trào của quần chúng đua nhau tìm học khí công tự chữa bệnh để thay thế cho cách chữa bệnh bằng thuốc hiện nay đã không thể nào tránh khỏi những phản ứng phụ khiến cho cơ thể chưa khỏi được bệnh cũ lại mang thêm bệnh mới do sự tương phản của thuốc làm cho mọi người càng ngày càng lo sợ mỗi khi có bệnh. Đó là lý do tại sao thời đại ngày nay mọi người đều quan tâm tìm hiểu cách chữa bệnh bằng khí công để thay thế thuốc.

Chi tiet

TÂM-Ý-KHÍ-HÌNH HỢP NHẤT

Posted Ngay 27 Thang 04 Nam 2009

Trong luyeän taäp khí coâng nhaát laø ñoäng coâng, ta phaûi ñaït cho ñöôïc caûnh giôùi TAÂM YÙ KHÍ HÌNH HÔÏP NHAÁT. Neáu khoâng thì baøi khí coâng seõ trôû thaønh moät baøi theå duïc khoâng hôn khoâng keùm vaø duø ta coù luyeän 100 naêm ñi nöõa thì cuõng khoâng bao giôø thaønh coâng

Chi tiet

NGỪA LAO VỚI KHÍ CÔNG

Posted Ngay 22 Thang 04 Nam 2009

Tây y không ngừa lao hữu hiệu bệnh lao, dù có chích ngừa BCG thì cũng vẫn bị lao khi số lượng vi trùng xâm nhập vào cơ thể quá lớn. Vậy thì có cách nào ngừa lao hữu hiệu không ? Xin trả lời : chỉ có một cách ngừa lao hữu hiệu nhất mà không tốn kém, đó là chỉ cần LUYỆN KHÍ CÔNG 15 phút mỗi ngày là có thể ngừa lao trọn đời

Chi tiet

DỊCH LÝ TRUNG HOA

Posted Ngay 21 Thang 04 Nam 2009

 Đại vũ trụ là không gian bên ngoài và tiểu vũ trụ là bên trong cơ thể con người. Tất cả không bao giờ đứng yên mà thay đổi liên tục cho đến khi rời bỏ thế gian. Một học thuyết vô cùng thâm thúy giải thích mọi mầm sống tiến hóa con người và mọi biến đổi vũ trụ, đó là thuyết DỊCH LÝ TRUNG HOA. Khí công cũng vậy, muốn có hiệu quả thì cần phải sáng tạo bài bản đúng với DỊCH LÝ thì mới chính phái. Do đó chúng ta cần phải hiểu sơ lược THUYẾT DỊCH LÝ LÀ GÌ ?

Chi tiet

Trang 2 trong tổng số 8: Đầu...< Trước    1   2  3   Tiếp theo >...Cuối 

 

Bài viết mới nhất

  1. THẢO DƯỢC TRỊ TẮT DỤC NAM
  2. TẬP THỂ DỤC GÌ CHO BỆNH TIM MẠCH
  3. THIỀN NÂNG CAO SỨC KHỎE
  4. THIỀN TỰ CHỮA BỆNH
  5. CHẬM GIÀ VỚI KHÍ CÔNG HỒI XUÂN CÔNG
HÃY ĐẾN VỚI KHÍ CÔNG ĐỂ CÓ SỰ TRƯỜNG THỌ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CUỘC SỐNG